De impact van een kort leertraject gericht op talentontwikkeling

1 dec 16

De impact van een kort leertraject gericht op talentontwikkeling

Naar aanleiding van een kort leertraject deden we een impactonderzoek onder de 26 deelnemers. Het doel van dit onderzoek was nagaan in hoeverre de workshop leidde tot concrete opbrengsten in het werk van de deelnemers.

Twee bijeenkomsten en een talentenscan

De workshop was bedoeld voor ondersteuners in een projectorganisatie. In twee bijeenkomsten brachten 26 deelnemers hun talenten in kaart en bedachten ze een klein experiment om te gaan doen in het werk. Het doel was om door het leren kennen van hun talenten deze meer in te kunnen zetten in hun werk. Om daarmee de werkprestaties én de samenwerking tussen de ondersteuners en de consultants met wie ze werken, te verbeteren.

Een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

We gebruikten een combinatie van kwantitatief onderzoek (respons van 60%) en kwalitatief onderzoek (interviews met 6 deelnemers). De success case method zoals ontwikkeld door Robert O. Brinkerhoff was leidend. De vragenlijst gebruikten we om de eerste impact in kaart te brengen. In de interviews spoorden we verhalen van deelnemers op.

De workshop leidde tot zelfvertrouwen en bij een kwart van de deelnemers tot impact

Bij het merendeel van de deelnemers heeft de workshop bijgedragen aan meer zelfvertrouwen of bewustwording van eigen talenten. In elk geval een kwart van de deelnemers wist ook werkelijk impact te bereiken in het werk. Voorbeelden van concrete acties in het werk zijn invloed nemen op het takenpakket en initiatief nemen om een agenda op te stellen.

 

De eerste stap is gezet. Nu: doorgaan!

Er zijn nog veel kansen om deze opbrengsten te bestendigen en verder te brengen. Het onderzoek gaf hiervoor diverse concrete aanknopingspunten. Bijvoorbeeld door één-op-één coaching of intervisie aan te bieden; door te zorgen voor waardering, erkenning en zichtbaarheid van het werk  van de deelnemers en door te werken aan de ontwikkeling van de groep projectassistenten als team. Ook zouden de managers kunnen nagaan hoe zij nog meer kunnen bijdragen aan de ontwikkeling.

 

Download 2016_Impact_leer...ntwikkeling1.pdf (1827 KB)

Andere interessante blogs op het thema “Kessels & Smit” voor jou geselecteerd:


Storytelling van binnenuit

20 mrt

Storytelling van binnenuit

Samen met mijn collega Kirste den Hollander gaf ik onlangs een workshop storytelling. We kregen van deelnemers terug dat ze nieuwsgierig waren naar ‘hoe’ je het verhaal (van de organisatie) nu naar buiten vertelt. Iets waarvan deelnemers achteraf aangaven dat ze daar meer van gehoopt...

Een ongeval op het werk, doodnormaal

12 feb

Een ongeval op het werk, doodnormaal

Het is in Nederland niet vanzelfsprekend dat je ’s avonds gezond thuiskomt van je werk. In 2016 gold voor ten minste 2500 mensen dat ze met een ernstig letsel hun werkplek hebben verlaten. ISZW publiceerde in juni jl. een rapport over ernstige arbeidsongevallen. In het...

De impact van een leiderschapsprogramma

28 nov

De impact van een leiderschapsprogramma

Een leiderschapsprogramma ondersteunt managers in een grote internationale organisatie in hun ontwikkeling. In 2011 werd Kessels & Smit gevraagd om het programma te herontwerpen. In de afgelopen jaren ontvingen we veel positieve feedback van deelnemers en andere betrokkenen. We hadden echter nog geen compleet beeld...

Gespreid Leiderschap in het onderwijs - een kleine inkijk

26 sep

Gespreid Leiderschap in het onderwijs - een kleine inkijk

In hun werk als onderwijsonderzoekers bezoeken Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde regelmatig scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. "Ons onderzoek gaat altijd om de vraag hoe een werkomgeving in de school eruitziet die leidt tot verbetering en vernieuwing van het onderwijs en de...

Een activerende kick-off voor je onderzoek organiseren

22 sep

Een activerende kick-off voor je onderzoek organiseren

Ruimte voor fantasieën, aannames en vooroordelen Als je onderzoek doet in een organisatie, is het de bedoeling dat iemand van de inzichten uit het onderzoek leert. Het is daarom zaak om leerzame manieren van werken te kiezen tijdens het onderzoek en voor de presentatie...

De Weegschaal

21 aug

De Weegschaal

Leren op de werkplek is efficiënter dan het aanbieden van formele trainingen. Vooral als het gaat om leren van werkgerelateerde vaardigheden en kennis. De vraag voor veel organisaties is hoe ze het leren op de werkplek kunnen inrichten. Onderzoek op dit vlak laat...

Dit item is niet beschikbaar in het Nederlands.

24 jul...

Neem je talenten onder de loep

20 jun

Neem je talenten onder de loep

Weet jij eigenlijk waar je goed in bent? Heb je al eens stil gestaan bij wat jou energie geeft en wat energie vreet? Wat zijn die activiteiten waar je naar uitkijkt of waarbij je de tijd uit het oog verliest? ...
vorige
1 2 3 ... 27 28 29
volgende