Annechien bewerkt1

Annechien van Buurt

Nederland

Per 1 januari  2016 is Annechien haar eigen coachpraktijk begonnen en is zij beschikbaar als begeleider en projectleider in het onderwijs. Je kunt haar bereiken via: www.annechienvanbuurt.nl en mail@annechienvanbuurt.nl

 

Mensen ondersteunen in hun werk zodat zij met plezier hun vak uitoefenen, en organisaties helpen een aantrekkelijke werkomgeving te zijn – op die manier probeer ik in mijn werk bij te dragen aan een iets mooiere wereld. Drie thema’s vormen hierbij de rode draad.

 

Werken vanuit talenten en kracht

Gebruik maken van wat er al wel aanwezig is, geeft mensen energie en vertrouwen bij het oplossen van hun vraagstukken. Onderzoeken en delen van elkaars sterke punten en weten wat jezelf en de ander drijft, werkt ontzettend motiverend. In ieder traject dat ik ontwerp of begeleid, kijk ik vanuit een waarderend perspectief en ik merk dat het werkt. Natuurlijk bespreek je met elkaar de lastige punten, maar met de talenten van eenieder voor ogen is een oplossing veel sneller binnen handbereik.

 

Teamontwikkeling

Samen bereik je meer, daarom geloof ik in de kracht van teams. Een sterk team kan een boost geven aan de professionele ontwikkeling van de teamleden en aan de innovatie- en slagkracht van een organisatie. Ik begeleid graag teams in hun ontwikkeling, en stuur daarin op hoe zij met elkaar, maar ook ieder voor zich, effectiever kunnen zijn.

 

Involved learning

Een stroming waarmee ik me volop bezig houd, is involved learning. Leren rondom urgente, strategische vraagstukken die worden ingebracht door ideële organisaties. Denk bijvoorbeeld aan een Management Development-programma of een traineeship waarbij de deelnemers in teams aan de slag gaan met een vraagstuk van bijvoorbeeld Stichting Zwerfjongeren of de voedselbank. Als professional stel je je kennis beschikbaar en werk je tegelijkertijd aan je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat niet alleen, het helpt de organisatie die het leertraject begint ook verder in haar ontwikkeling. De samenwerking in de teams draagt bij aan meer verbinding en het biedt geweldige kansen voor innovatie en out-of-the-box denken, wat professionals meenemen de organisatie in. Dit proces begeleiden vind ik fantastisch werk. Het brengt teamontwikkeling, werken vanuit kracht en maatschappelijke betrokkenheid samen. En het maakt mijn bijdrage aan een mooiere wereld nog concreter. Ik trek hierin samen op met Stichting laluz.

 

Plezier

Ik heb plezier in het samenbrengen van mensen en belangen, en vind het belangrijk om samen met anderen mooie resultaten te boeken. Het geeft me voldoening om een ontwerp te maken voor een leertraject dat goed in elkaar zit en waar ik alle belanghebbenden in meeneem. Hierin kan ik ook mijn creativiteit kwijt. Om vervolgens het leerproces te begeleiden en mensen te zien groeien in hun vak, daar haal ik veel energie uit.