Luc Verheijen

Luc Verheijen


BelgiŽ

Verander de gesprekken, dan verandert de organisatie

In mijn werk heb ik drie focuspunten: werken vanuit kracht, werken met grote groepen en bijdragen aan leiderschapsontwikkeling.

Ik kijk altijd naar de kracht die en het vermogen dat in mensen en systemen aanwezig is, zie snel waar de essentie zit. Die grijp ik aan om ruimte te creëren voor ontwikkelstappen. Bij voorkeur door gesprekken te arrangeren waarin die ideeën voor ontwikkeling makkelijk kunnen ontstaan. Sommige vragen of settings leiden immers eerder tot zo’n creatieve dynamiek dan andere. De actie zit in de interactie.

 

Ik werk daarbij graag met grote groepen (Large Group Interventions), vooral als die heterogeen zijn qua perspectieven en belangen. Een school die een ontwikkelslag wil maken en die daarbij zowel leerkrachten, schoolleiding, ondersteunende staf, ouders en leerlingen actief betrekt, kan bijzondere stappen zetten. Verandering versnelt als je in een grote groep interactie met een hoge kwaliteit kunt stimuleren. Dat vraagt om zorgvuldige voorbereiding, ontwerp en regie. Als de lijnen goed staan kun je tijdens de bijeenkomst volledig het proces de ruimte geven.

 

Leiderschapsontwikkeling heeft mijn speciale aandacht. Wat ik zie is dat leiders de organisatie waar ze verantwoordelijk voor zijn echt mooier kunnen maken. Het liefst ga ik met hen in gesprek rond de vraag ‘hoe doe ik goed’ – die zet zoveel meer in beweging dan de vraag ‘hoe doe ik het goed’, die een operationele focus meebrengt. De ‘hoe doe ik goed’-vraag leidt tot een reflectief en waardegericht gesprek. Waar is het je als leider om te doen? Van dat soort verkenningen gaan mensen hun ogen glinsteren, ze maken makkelijker keuzes en gaan in hun organisatie op hun beurt ook weer een ander soort gesprek aan.

 

Appreciative Inquiry (AI) is voor mij een belangrijke inspiratiebron. We hebben in partnerschap met de Case Western University deze benadering echt verder ontwikkeld en vertaald naar de Europese context. Daarbij richten we ons sterk op maatschappelijke ontwikkeling. Zo hebben we in Vlaanderen al drie lerende netwerken rond AI gefaciliteerd. In totaal deden zo’n 200 mensen mee, die elk in hun eigen praktijk AI projecten hebben opgezet. Dat is een mooie dynamiek.

 

Mijn rol is met opzet breder dan alleen die van adviseur en facilitator. Zo ben ik mede-oprichter en ondernemer bij de Werf, een bijzonder samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties gericht op maatschappelijke impact. En ben ik bestuurslid bij de Heerlijckyt van Elsmeren, een ontmoetingsplek met als doel mensen te ondersteunen om tot zichzelf, tot elkaar en tot ontwikkeling te geraken.